ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Címzett:
circle.shop.hu – Szondi Petra egyéni vállalkozó
1039 Budapest, Bálint György utca 14.
info @ circle.shop.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

(Arra az esetre ha papír alapon szeretnéd kitölteni és eljuttatni hozzánk.)